Category Archives: SFATURI DUHOVNICESTI

SF.IOAN GURA DE AUR

 ,, Hristos S-a nascut pe pamânt ca pe noi sa ne nasca în cer"

SF.IOAN GURA DE AUR

,, Oamenilor le pari plicticos și supărător dacă le ceri necontenit; pe Dumnezeu Îl superi mai mult când nu-I ceri necontenit. Dacă stărui în cererea ta, se poate să nu primești îndată, dar negreșit primești. De aceea a închis ușa, ca să te facă să bați; de aceea nu-ți face îndată pe voie, ca să ...

SF.IOAN SCARARUL

 

,, Chiar de ai vedea pe cineva greșind în ceasul morții, nici atunci sa nu-l osândești. Căci necunoscută este oamenilor judecata lui Dumnezeu. Unii au făcut greșeli mari la arătare, dar au făcut lucruri și mai mari în ascuns. S-au înșelat deci iubitorii de osândiri, prinzând fum în loc de soare.,,

SF.MAXIM MARTURISITORUL

,, A sta neclintit în împrejurări aspre și a răbda relele; a aștepta sfârșitul încercării și a nu da drumul iuțimii la întâmplare; a nu vorbi cuvânt neînțelept, nici a gândi ceva din cele ce nu se cuvin unui închinător al lui Dumnezeu. Căci zice Scriptura: “Până la o vreme va răbda cel cu îndelungă ...

SF.MARCU ASCETUL

,, Ocara de la oameni aduce întristare inimii, dar se face pricină de curăție celui ce o rabdă.''  

SF.MAXIM MARTURISITORUL

,, Dragostea este născută de nepătimire; nepătimirea, de nădejdea în Dumnezeu; nadejdea, de rabdare și îndelungă răbdare; iar pe acestea le naște înfrânarea cea atotcuprinzătoare. Înfrânarea, la rândul ei, e născută de frica lui Dumnezeu. În sfârșit, frica (e născută) de credința în Domnul ''.

SF.IOAN GURA DE AUR

  ,, Nu râvna noastră, ci purtarea de grijă a lui  Dumnezeu săvârșește totul, chiar în acelea în care ni se pare că noi lucrăm. ''

CUVIOSUL AMBROZIE DE OPTINA

„Tâlharul a tâlhărit treizeci de ani şi, pocăindu-se, a intrat în rai. Iar apostolul Iuda s-a aflat tot timpul lângă Domnul şi învăţătorul său şi la sfârşit L-a vândut".

CUVIOSUL MACARIE DE LA OPTINA

,, Având siguranţa că Dumnezeu te iubeşte şi că din dragoste îngăduie să te topeşti prin boala trupului tău, atunci şi tu prin dragostea către El întăreşte-te în răbdare, cu mulţumire, şi nu deznădăjdui! Cunoşti din scrierile Sfinţilor Părinţi că răbdarea bolilor fără de voie depăşeşte nevoinţa. Despre aceasta să cugeti în felul următor: Dumnezeu ...

SF. IOAN SCARARUL

SFINTII PARINTI

,, Smerenia autentica, spun Sfintii Parinti, este singura virtute care nu poate fi infectata sau umilita de diavol.''

SF. IOAN GURA DE AUR

"Credinţa dreaptă nu ne foloseşte cu nimic, atunci când avem o viaţă stricată"

SF. IOAN DE KRONSTADT

  ,, Ce să facă Dumnezeu cu mulţumirile noastre, când cu faptele Îi arătăm doar nemulţumire?''

SF. MAXIM MARTURISITORUL

,, Cel ce crede, se teme; cel ce se teme, se smereşte; cel ce se smereşte, se îmblânzeşte; cel blând, păzeşte poruncile; cel ce păzeşte poruncile se luminează; cel luminat se împărtăşeşte de tainele Cuvântului dumnezeiesc. ''  

FERICITUL AUGUSTIN

  ,, Pentru aceea a venit Hristos în lume, ca să cunoască şi să înţeleagă omul cât de mult îl iubeşte Dumnezeu . ''

SF. EFREM SIRUL

,, Nu locul îl mântuieşte pe om, ci voinţa lui. Adam a căzut chiar în rai, în timp ce Lot s-a păzit chiar în Sodoma . ''

SF. IOAN CARPATIUL

,, Mai cumplită este deznădejdea decât păcatul. Cel care şi-a pierdut speranţa a pierdut totul. Şi Iuda şi Petru au păcătuit; cel dintâi a căzut în deznădejde, curmându-şi viaţa, cel de-al doilea a căzut în deznădejde, dar s-a ridicat prin speranţă, iar căinţa i-a adus iertarea lui Dumnezeu. ''  

SFANTUL VASILE CEL MARE

,, Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute. Nu e nimic mult, când oamenii iubesc puţin, aşa cum nu este puţin, când oamenii iubesc mult ''.

SFANTUL ANTONIE CEL MARE

,, Viaţa şi moartea mea depind de ceilalţi, căci, daca l-am câştigat pe aproapele meu, L-am câştigat pe Dumnezeu. ''

AVVA EFREM FILOTHEITUL

,,Grija principala a vietii noastre e sa iertam si sa ne rugam pentru oamenii care ne-au facut rau.Acela care iarta din toata inima si se roaga pentru vrajmasii lui, va primi iertarea lui Dumnezeu pentru pacatele lui.Ceea ce semanam ,aceea vom si secera.Osteneala, postirea, rugaciunea, privegherea, milostenia vor preschimba inima noastra, o vor face milostiva ...